رویدادهای مهم آرشیو

نحوه انجام مصاحبه استخدامی سازمان ملی استاندارد ایران

داوطلبان گرامی : 

با آرزوی صحت و سلامتی و اطمینان بخشی از رعایت پروتکلهای بهداشتی در فرآیند مصاحبه تخصصی حضوری توسط این سازمان و همچنین تقاضای رعایت نکات بهداشتی توسط داوطلبان، حسب الزامات مقرر در انجام فرآیند مصاحبه تخصصی به این وسیله  نکات حائز اهمیت به شرح زیر را به منظور رعایت عدالت ، شفاف سازی ، امانتداری و برقراری نظم و ترتیب در انجام مصاحبه به آگاهی می رساند :
1- حسب هماهنگی معمول و کسب نظر از امور آمار ، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور  انجام مصاحبه بر اساس فرمهای مربوطه مشتمل بر سه عنوان با تعیین مصادیق و حداکثر امتیاز به تفکیک فرم :
الف ) سوابق آموزشی و پژوهشی ( حداکثر30 امتیاز ) 
 ب ) دانش و مهارت شغلی (حداکثر40 امتیاز )
 پ) روانشناسی (حداکثر 30 امتیاز)
صورت می پذیرد. 
2- استقرارگروههای  مصاحبه بر اساس لیست مصاحبه شوندگان و تاریخ و زمان حضور آنان به ترتیب    مشتمل بر : 
الف) گروه کارشناسی جهت بررسی سوابق آموزشی و پژوهشی  
ب ) گروه روانشناسی جهت انجام مصاحبه روانشناسی 
پ) گروه مصاحبه جهت طرح سوالات مربوط به دانش شغلی و مهارت پذیری
3- نظارت بر حسن انجام امور در گروه های فوق توسط نماینده / نمایندگان سازمان اداری و استخدامی کشور  سازمان بهزیستی کشور ، بنیاد شهید و امور ایثارگران و اداره کل توسعه منابع انسانی و امور پشتیبانی انجام می پذیرد . 
4- مکان مصاحبه ( که با نصب تابلو وعلامت مشخص می شود) واقع در کرج – شهر صنعتی سازمان ملی استاندارد ایران – سالن شهید صفاریان تعیین شده است . 
از پذیرفته شدگان درخواست می شود:
 1- پذیرفته شدگان مندرج در لیست ارایه شده در سایت سازمان ملی استاندارد ایران مکلفند با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر (کارت ملی- شناسنامه) حداقل یک ساعت قبل از زمان تعیین شده در محل انجام مصاحبه حضور یابند.
2- پذیرفته شدگان با مراجعه به لیست می بایست از تاریخ و زمان مصاحبه خود اطلاع دقیق حاصل نموده و در همان تاریخ مراجعه نمایند.
3- پذیرفته شدگان مکلفند پس از ارائه سوابق آموزشی و پژوهشی ( مدارک مربوط به برگزیدگان 1 تا 3 علمی دانشجویی از نظر مقطع تحصیلی و المپیاد ، مقالات ، کتاب ، کسب مقام در جشنواره های علمی و یا هنری و مدرک زبان معتبر ) خود را به مکان  مصاحبه ی روانشناسی معرفی و پس از آن بلافاصله خود را به مکان انجام مصاحبه ی دانش و مهارت شغلی معرفی و به این ترتیب مراحل انجام مصاحبه را تکمیل نمایند.
4- با توجه به لزوم رعایت زمانبندی مقرر در انجام مصاحبه در صورت عدم مراجعه ی به موقع مصاحبه شونده به محل مصاحبه ، به منزله ی غیبت تلقی و فرم مصاحبه با درج عبارت (غیبت) با امضای کمیته مصاحبه صادر می گردد لذا هر گونه مراجعه بعد از وقت مقرر و طرح درخواست تجدید زمان مصاحبه قطعا به لحاظ زمانبندی معمول، عملی و مقدور نخواهد بود.
سایر موارد: 
1- این مصاحبه استخدامی مربوط به پذیرفته شدگان ستاد سازمان ملی استاندارد ایران و اداره کل استاندارد استان البرز می باشد . بدیهی است سایر پذیرفته شدگان برای اطلاع از تاریخ و زمان مصاحبه می توانند به سایت ادارات کل استانی سازمان مراجعه نمایند . 
2- برای تکریم پذیرفته شدگان نسبت به استقرار میز پاسخگویی در محل انجام مصاحبه مبادرت به عمل می آید.
3- همکاران و عوامل برگزار کننده مصاحبه تخصصی درسازمان ملی استاندارد ایران نهایت تلاش خود را صرف انجام به موقع (زمانبندی شده) مصاحبه نموده لیکن بروز هرگونه تاخیر احتمالی دور از ذهن نمی باشد لذا از داوطلبان گرامی انتظار می رود در انجام سه مرحله ی مصاحبه حوصله و تحمل لازم را معمول دارند.
4- بنا به تکلیف مقرر نتیجه نهائی آزمون استخدامی مصاحبه شوندگان پس از جمع بندی نتایج مصاحبه براساس فرم های مربوطه (که جداگانه به تایید مسئولان بررسی مستندات و کار گروه های انجام مصاحبه می رسد ) و با لحاظ نمودن امتیاز و رتبه آزمون کتبی با هماهنگی سازمان اداری و استنخدامی کشور از طریق سایت سازمان سنجش اطلاع رسانی می گردد ، لذا خواهشمند است از هر گونه تماس و مراجعه بعدی و یا انجام مکاتبه جهت اخذ نمره و رتبه خودداری نمایید . 
5- اعضای کمیته مصاحبه سازمان در پی یافتن اصلح ترین افراد از بین منتخبان مرحله اول ( آزمون کتبی ) بوده و رعایت انصاف وعدالت و بی طرفی را سرلوحه امور این مصاحبه قرار می دهند . لیکن بدیهی است در این مرحله تعدادی از پذیرفته شدگان واجد شرایط قادر به کسب نمره برتر ( براساس ظرفیت اعلام شده از بین افراد اصلی و افراد ذخیره ) نخواهند شد .
 
 سازمان ملی استاندارد ایران