دسترسی سریع

خدمات اداره کل
1396/1/7 دوشنبه
 
آدرس :   
گیلان - رشت-کیلومتر 15 جاده تهران-جنب پایانه حمل ونقل-اداره کل استاندارد استان گیلان
واحدمالی: رشت-خیابان استقامت اول- انتهای کوچه شقایق- اداره کل استاندارد استان گیلان
 کد پستی : 73916-43371     ،    صندوق پستی : 1898-41335
تلفن تماس: 1517 و 34917
تلفن تماس واحد مالی: 33542653-013
نمابر : 33696608-013