دسترسی سریع

خدمات اداره کل
1400/6/12 جمعه
اداره کل استاندارد گیلان در استان گيلان واقع شده است، اداره کل استاندارد گيلان يکي ازادارات استاني سازمان ملی استانـدارد ايران مي باشد که از سال 1350 بـه منظور نظارت بر امور صادرات و واردات در استان شروع به فعاليت نموده و با تغيير ساختار مؤسسه استاندارد در سال 1374 به اداره کل ارتقاء يافت.