دسترسی سریع

خدمات اداره کل
تقویم آموزشی
1396/1/10 پنجشنبه
 
مرکز آموزشی همکار تعاونی استاندارد گیلان:   http://standard-co.ir

تقویم آموزشی نیمسال اول 1400 انجمن کارشناسان استاندارد گیلان (پیوست)

تقویم آموزشی نیمسال دوم 1399 انجمن کارشناسان استاندارد گیلان(پیوست)

تقویم آموزشی نیمسال دوم 1399 انجمن صنفی مسئولین فنی گیلان(پیوست)

 
فايلها
تقويم نيمسال دوم 99.xlsx 16.328 KB
تقويم 6ماهه دوم 99.pdf 123.969 KB
تقويم آموزشي نيمسال اول 1400.pdf 226.153 KB