دسترسی سریع

خدمات اداره کل
1395/5/25 دوشنبه


 
نام و نام خانوادگی : مهناز جعفریان
شرح :طی حکمی از سوی ریاست سازمان ملی استاندارد ایران در تیر ماه 1400به این سمت منصوب گردیده و مشغول انجام وظیفه می باشد.
ارتباط مستقیم با مدیر: 33696225-013 -------- پست الکترونیک: isirgilan@isiri.gov.ir
سوابق تحصیلی :
کارشناسی و کارشناسی ارشد شیمی
تجربیات و سوابق اجرایی :
رئیس اداره امور آزمایشگاه ها استاندارد گیلان
معاون ارزیابی انطباق استاندارد گیلان
مدیرکل
 استاندارد استان مرکزی
مدیرکل استاندارد استان گیلان تاکنون