بیش از ۴۴۰۰ مورد بازرسی و ۱۳۰۰ مورد نمونه برداری در پنج ماه نخست سال


توسط بازرسان استاندارد گیلان انجام گردید:

🔶بیش از ۴۴۰۰ مورد بازرسی و ۱۳۰۰ مورد نمونه برداری در پنج ماه نخست سال
 
🔶مهناز جعفریان مدیرکل استاندارد گیلان از انجام حدود ۴۴۰۰ مورد بازرسی از واحدهای تولیدی ،خدماتی و صنایع انرژی بر  استان خبر داد 

🔶وی افزود: درهمین مدت حدود ۱۳۰۰ مورد نمونه برداری نیز از فرآورده های تولیدی استان در محل واحد تولیدی اعم از خط تولید و یا انبار صورت گرفت که جهت انجام آزمون های لازم به آزمایشگاه های اداره کل و آزمایشگاه های همکار استاندارد ارسال گردید.

🔶جعفریان همچنین به مردم اطمینان داد با مشاهده نشان استاندارد بر روی کالاها از کیفیت محصولات نیز خاطر جمع بوده و در صورت وجود هرگونه ابهام در کیفیت محصولات می توانند برای تشخیص اصالت، اعتبار و کیفیت آن محصول با ارسال اعداد مندرج در ذیل علامت استاندارد به سامانه پیامکی رایگان ۱۰۰۰۱۵۱۷ از اعتبار و اصالت علامت استاندارد روی آن محصول و محصولات مشابه اطمینان حاصل نمایند.

@isirigilan
rasht.isiri.gov.ir