رویدادهای مهم آرشیو

مدارک لازم جهت ارایه در روز مصاحبه(جهت اطلاع کلیه افراد پذیرفته شده در آزمون استخدامی)

به اطلاع کلیه افراد پذیرفته شده در آزمون استخدامی اداره کل استاندارد گیلان می رساند مدارک زیر را جهت ارایه در روز مصاحبه  ۱۴۰۰/۳/۱۸آماده نمایند:

1- رتبه تحصیلی مندرج در کارنامه تحصیلی و مدرک تحصیلی
2- گواهی معتبر کسب رتبه در المپیاد دانشجویی
3- مقالات علمی، پژوهشی و ترویجی (داخلی و خارجی)
4- کتاب تالیفی یا ترجمه کتاب
5- کسب مقام در المپیادهای علمی، جشنواره های معتبر علمی و فناوری، هنری و فرهنگی، ادبی و دینی
6- مدرک زبان معتبر
7- اصل و تصویر مدارک شناسایی، کارت ملی، 
8- دو قطعه عکس
لازم به ذکر است زمان و مکان انجام مصاحبه  ساعت ۸/۳۰ صبح ۱۴۰۰/۳/۱۸ و در مکان اداره کل استاندارد استان گیلان می باشد.

«اداره توسعه و منابع انسانی استاندارد استان گیلان»