دوره های آموزشی برون سازمانی (رایگان) ویژه کارشناسان استاندارد

احتراما به اطلاع می رساند دوره های آموزشی برون سازمانی (رایگان) ویژه کارشناسان استاندارد،مدیران کنترل کیفیت ومدیران فنی آزمایشگاههای همکار وسایر فراگیران خارجی  دربخش پورتال آموزش سازمان (سامانه ایده ) قابل بهره برداری می باشد فراگیران می توانند مطابق راهنمای پیوست با ورود به سامانه tr.isiri.gov.ir  و ورود به قسمت پرتال آموزش (فراگیران خارجی)پس از عضویت درسایت (باکدملی)ومشاهده تقویم آموزشی نسبت به ثبت نام دوره های تعریف شده مربوط به استان گیلان  اقدام نمایند.
شرکت در آزمون جهت صدور گواهی نامه الزامی است
"لازم به ذکر است شرکت در دوره های1-آشنایی با الزامات استاندارد ایزو17025و2-الزامات عمومی برای آزمون مهارت 17043و3-مدیریت ایمنی موادغذایی  برای کارشناسان استاندارد دارای پروانه کارشناسی سیستم های کیفیت (مدیریت کیفیت ) الزامی است "