آزمون دوره ای نازل های سوخت مایع در استان گیلان

🔻به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان گیلان، مهناز جعفریان مدیر کل ،از اتمام  ‌نوبت دوم آزمون دوره ای نازل های عرضه سوخت مایع در سطح استان، در هفته دوم شهریور ماه سال جاری خبر داد.

🔻وی با شاره به این موضوع که بازدید از جایگاه های عرضه سوخت مایع و آزمون نازل‌ها، طبق برنامه به صورت دوره ای و با هدف حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و جایگاه داران انجام می گیرد ؛ افزود: در این آزمون ها، که با استفاده از توان کارشناسی آزمایشگاه های همکار تایید صلاحیت شده و با همکاری شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان انجام می شود، صحت عملکرد نازل های عرضه بنزین و گازوییل در جایگاه های عرضه سوخت استان مورد بررسی قرار می گیرد.

🔻جعفریان همچنین گفت : پس از انجام آزمون های فنی نازل ها بر اساس استاندارد ملی و روش اجرایی سازمان ملی استاندارد ایران وتائید صحت عملکرد آن ، برچسب آزمون دوره ای بر روی نازل نصب می گردد.

🔻مدیر کل استاندارد اظهار داشت : در صورت عدم صحت عملکرد نازل ، در حضور نماینده استاندارد و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان، نازل به طور موقت از دسترس خارج می شود و پس از تنظیم و آزمون مجدد، در مدار استفاده قرار می گیرد.

🔻جعفریان در پایان از شهروندان خواست در جایگاه های سوخت قبل از سوخت گیری حتما به برچسب صحت عملکرد نصب شده روی نازل توجه داشته و سپس اقدام به سوخت گیری نمایند.


@isirigilan
 http://rasht.isiri.gov.ir
https://t.me/hamyaranstandardguilan