دسترسی سریع

خدمات اداره کل
به میز خدمت اداره کل استاندارد گیلان خوش آمدید.نام خدمت تدوین استاندارد ملی و مشارکت در استانداردهای بین المللی    شناسه خدمت: 10031455000  
زیر خدمت 1- تدوین استانداردهای ملی: شناسه زیر خدمت:10031455100 
2- مشارکت در تدوین استاندارد های بین المللی (CODEX, IEC, ISO, OIML) : شناسه زیر خدمت:10011455101
مسئول ارائه کننده سرکار خانم مهندس کتابچی
شماره تماس اداره : 1517 و 34917 و 3-33696221  داخلی : 169 پست الکترونیک: m.ketabchi@isiri.gov.ir
سامانه مرتبط سامانه تدوین استاندارد ملی (سمایار) سامانه جامع استانداردسازی
شرح خدمت نوع مخاطبین: مراکز علمی و تحقیقاتی، دانشجویان، اساتید، بازنشستگان، عموم مردم، دستگاه‌های عمومی، دستگاه‌های اجرایی                                                        
مراحل انجام کار: 1- ثبت درخواست عضويت در تدوين. 2- تاييد درخواست عضويت توسط رابطين.  3- ثبت پيشنهاد تدوين استاندارد. 4- طرح در كميته برنامه ريزي و تاييد آن.  5- بستن قرارداد تدوين و ابلاغ آن به دبير. 6- برگزاري جلسات اوليه، فني، نهايي و كميته ملي. 7- ارسال براي چاپ و اطلاع رساني.نام خدمت تاييد صلاحيت اشخاص حقیقی و حقوقی در امر نظارت بر کیفیت و آموزش شناسه خدمت:  13011456000
زیر خدمت 1- تائید صلاحیت آزمایشگاههای همکار شناسه زیر خدمت:13011456100 2- تائید صلاحیت شرکتهای بازرسی شناسه زیر خدمت:13011456101
3- تائید صلاحیت شرکتهای گواهی دهنده شناسه زیر خدمت:13011456102 4- تائید صلاحیت شرکتهای آموزشی همکار شناسه زیرخدمت:13011456103
5- تائید صلاحیت کارشناسان استاندارد شناسه زیر خدمت:13011456104 6- تائید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی شناسه زیر خدمت: 13011456105 
7-  تایید صلاحیت شرکت های ارائه کننده سیستم های مدیریت زیست محیطی 13011456106
8- تایید صلاحیت شرکت های ارائه کننده سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی 13011456107   HAASP))
9- تایید صلاحیت شرکتهای ارائه کننده سیستم های مدیریت انرژی13011456108
مسئول ارائه کننده سرکار خانم مهندس صادقی پور
شماره تماس اداره : 1517 و 34917 و 3-33696221  داخلی : 162  پست الکترونیک: m.sadeghioor@isiri.gov.ir
سامانه مرتبط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران پرتال کارشناسان استاندارد  سامانه نظارت بر اجرای استاندارد
شرح خدمت نوع مخاطبین:  آزمایشگاه های همکار و شرکت های بازرسی
مراحل انجام کار: 1- درخواست برای تایید صلاحیت. 2- بررسی درخواست تائید صلاحیت. 3- بازنگری منابع و پذیرش درخواست. 4- آماده سازی برای ارزیابی (بازدید مقدماتی). 5- بازنگری مستندات و سوابق. 6- طرح ریزی ارزیابی. 7- ارزیابی در محل. 8- گزارش نهائی ارزیابی.


نام خدمت نظارت بر کیفیت ارائه خدمت و تولید کالا
زیر خدمت 1- صدور، تمدید، تعلیق و ابطال پروانه های کاربرد علامت استاندارد کالاهای تویلد داخل مشمول استاندارد شناسه زیر خدمت:10031457100
2- تعلیق پروانه های کاربرد علامت استاندارد کالاهای تولید داخل مشمول استاندارد 10031457102
3- نظارت بر کیفیت کالاهای تولید داخل 10031457103 4- نظارت بر ایمنی آسانسور 10031457104
5- نظارت بر کیفیت تجهیزات موجود در شهربازی ها 10031457105 6- نظارت بر کیفیت دیگی بخار 10031457106
7- نظارت بر کیفیت خدمات ترمینال عرضه سوخت گاز طبیعی 10031457107 8- نظارت بر کیفیت خدمات واحدهای انرژی 10031457108
9- نظارت بر کیفیت خدمات سردخانه 10031457109 10- نظارت برکیفیت خودرو ونیرو محرکه 10031457110
11- صدور گواهینامه های اظهار یه انطباق با استاندارد 10031457110 12- صدور پروانه کاربرد نشان حلال 10031457112
مسئول ارائه کننده سرکار خانم مهندس غلامپور
شماره تماس اداره : 1517 و 34917 و 3-33696221
 داخلی : 175  پست الکترونیک: dabirkhanehgu@isiri.gov.ir
سامانه مرتبط  سامانه نظارت بر اجرای استاندارد سامانه مدیریت بازرسی آسانسور
سامانه نظارت بر تجهیزات تفریحی سيستم نظارت بر استاندارد جايگاههاي CNG
شرح خدمت نوع مخاطبین: واحد های تولید و خدماتی
مراحل انجام کار: صدور پروانه:
1- در خواست توسط متقاضی. 2- بررسی مدارک توسط کارشناس. 3- نمونه بازرسی و برداری. 4- آزمایشگاه.  5- تایید فورم های آزمون توسط کارشناس. 6- تایید توسط رئیس اجرا.  7- تایید توسط کارشناسان ستاد.  8- کمیته علائم در استان.  9- گرفتن شماره استاندارد از ستاد. 10- چاپ پروانه استاندار.
تمدید پروانه:
1- در خواست توسط واحد تولیدی 2- بررسی سوابق حداقل چهار بار بازرسی و نمونه برداری و آزمون در طول یک سال  3- تایید توسط کارشناس  4- تایید توسط رئیس اجرا  5- تایید قسمت مالی 6- تایید معاون فنی 6- چاپ پروانه استاندارد و تمدید یک سال تاریخ پروانه
 

 
نام خدمت ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی و وارداتی مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی شناسه خدمت: 10031458000
زیر خدمت 1- فرآیند صدور مجوز کالاهای صادارتی و وارداتی مشمول استاندارد اجباری شناسه زیر خدمت:10031458100
2- ارزیابی و اعلام ماهیت کالا وارده/صادره(تعیین ماهیت کالا اظهار شده) شناسه زیر خدمت: 10031458101
3- صدور کد استانداردفرآورده های نفتی شناسه خدمت:  13031458102
4- صدور تاییدیه های نوعی استاندارد ( خودرو، موتور سیکلت ، تراکتور ، باطری ، لاستیک و تبلت وارداتی) شناسه خدمت:  13011458103
5- صدور گواهی ثبت کالا برند و صادرکننده برتر شناسه خدمت:  13011458104
مسئول ارائه کننده جناب آقای مهندس طالایی
شماره تماس اداره : 1517 و 34917 و 3-33696221  داخلی :201  پست الکترونیک: h.talaee@isiri.gov.ir
سامانه مرتبط سامانه صادرات و واردات
شرح خدمت نوع مخاطبین:واحد های تولید و خدماتی ، واردکنندگان و صادر کنندگان
مراحل انجام کار: مراحل انجام کار: 1- درخواست برای صدور مجوز 2- بررسی درخواست 3- ارسال به شرکت بازرسی جهت بازرسی و نمونه برداری 4- ارسال به آزمایشگاه جهت آزمون 5- صدور مجوز درصورت دارا بودن شرایط استاندارد 6- ارسال اطلاعات به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دریافت شناسه  7- اعلام شناسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اطلاعات مجوز به گمرک


 
نام خدمت ارزیابی وسایل توزین در مراکز عرضه عمومی  شناسه خدمت: 10031459000
زیر خدمت 1- نظارت بر عملکرد وسایل توزین سنگین (باسکول همکف جاده‌ای) شناسه زیر خدمت:10031459100
2-پلمپ‌گذاری وسایل توزین  سبک (مورداستفاده در داد و ستد عمومی) شناسه زیر خدمت:10031459101
3- آزمون نازل‌های سوخت مایع شناسه زیر خدمت:10031459102
4- نظارت بر عملکرد وسایل توزین سبک شناسه زیر خدمت:10031459103
مسئول ارائه کننده جناب آقای مهندس مهدی‌زاده
شماره تماس اداره : 1517 و 34917 و 3-33696221  داخلی :208 پست الکترونیک:  
a.mehdizadeh@isiri.gov.ir
سامانه مرتبط سامانه اندازه‌شناسی قانونی
شرح خدمت نوع مخاطبین: تولیدکنندگان و صاحبان وسایل توزین
مراحل انجام کار: مراحل انجام کار:
1- ثبت درخواست توسط متقاضی آزمون. 2- مدیرکل استان جهت اقدام و ارجاع. 3- رئیس اداره اندازه شناسی استان. 4- آزمایشگاه جهت انجام ازمون. 5- انجام ازمون توسط بازرس. 6- بررسی نتیجه آزمون انجام شده توسط آزمایشگاه. 7- بررسی نتیجه آزمون توسط رئیس اداره اندازه شناسی استان. 8- آرشیو درخواست
 

نام خدمت آموزش و ترویج استاندارد
زیر خدمت 1- ترویج و فرهنگ سازی استاندارد 10031940000
2- آموزش استانداردسازی برون سازمانی 18051941100
3- آموزش کارشناسان استاندارد 18051941101
4- آموزس مسئولین کنترل کیفیت 18051941102
مسئول ارائه کننده سرکار خانم مهندس صمدی
شماره تماس اداره : 1517 و 34917 و 3-33696221  داخلی :168 پست الکترونیک:
s.samadi@isiri.gov.ir
سامانه مرتبط  سایت سازمان سامانه نظارت بر اجرای استاندارد
شرح خدمت نوع مخاطبین: مراکز علمی و تحقیقاتی، دانشجویان، اساتید، بازنشستگان، عموم مردم، دستگاه‌های عمومی، دستگاه‌های اجرایی
 

نام و نام خانوادگی مسئول میز خدمت: مرتضی دروگر   شماره همراه: 2284 148 0911
تلفن های اداره: 34917 و 1517 و 3-33696221  داخلی میز خدمت:205
پست الکترونیک:m.derogar@isiri.gov.ir


 
دستورالعمل ها ومستندات مربوط به اداره آموزش :
1-تاييد صلاحيت شركت هاي آموزشي
2-تاييد صلاحيت كارشناسان استاندارد
3-تاييد صلاحيت مديران كنترل كيفيت