دسترسی سریع

خدمات اداره کل
1400/4/26 شنبه
«فراخوان همکاری»
«فراخوان نمونه برداری 1400»
اداره‌كل استاندارد گيلان درنظر دارد فرآيند نمونه‌برداري از محصولات واحدهای توليدي و نیز محموله‌هاي صادراتي و وارداتی تحت پوشش استان و آماده سازی و ارسال آنها به آزمایشگاه های همکار را مطابق دستورالعمل نمونه برداری سازمان، شیوه نامه واگذاری امور تصدی گری  ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی مصوب97/12/8 و استانداردهاي ملي مربوطه، به مدت یک سال به یکی از شرکتهای‌ بازرسی حائز شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتهایی که علاوه بر دارا بودن شرایط و الزامات شیوه نامه مذکور،  واجد تمامی شرایط و الزامات"بند الف" این فراخوان میباشند دعوت میگردد حداکثر تا تاریخ 1400/02/13 با ارسال مدارک و مستندات، آمادگی خود را برای همکاری اعلام نمایند. بدیهی است مستندات ارسالی از سوی اداره کل مورد بررسی و صحت سنجی قرار خواهند گرفت.  جهت اطلاع بیشتر به فایل های پیوست مراجعه فرمایید.
فايلها
قرارداد فراخوان نمونه برداري 1400.doc 71.68 KB
پرسشنامه رتبه بندي شرکت هاي بازرسي استاني.pdf 287.889 KB
اقرارنامه ترک دعوا و تعهد سپردن وجه التزام.pdf 158.499 KB
فراخوان نمونه برداري جديد.doc 82.432 KB
جدول پيشنهاد قيمت جديد.doc 52.224 KB