دسترسی سریع

خدمات اداره کل
1396/1/27 یکشنبه

شورای امر به معروف و نهی از منکر اداره کل استاندارد استان گیلان
  بیش از ده سال است که درراستای احیای فریضتین امر به معروف و نهی از منکر در سطح اداره کل و ادارات تابعه فعال بوده و بحمد ا... در تمام مدت فعالیت از شوراهای موفق در سطح استان بوده است.

در حال حاضر اعضای این شورا شامل نامبردگان ذیل می باشد: 
مهناز جعفریان - مدیر کل - رئیس شورا 
محمد رفیعی  - دبیر شورا 
حمید رضا شاکری - معاون پشتیبانی - عضو شورا 
مریم برادران کتابچی - رئیس اداره تدوین استاندارد - عضو شورا
حجت اله طالایی - فرمانده پایگاه بسیج- عضو شورا
شمیلا جوزانی - رئیس اداره توسعه منابع انسانی - عضو شورا
محمد باقر صدیق عربانی - مسئول روابط عمومی - عضو شورا
ولی پایدار -  کارشناس آموزش کارکنان - عضو شورا
حمید حقدادی - امام جماعت اداره کل - عضو شورا

همچنین با توجه به تعداد پرسنل در این اداره کل یک هسته یاوران امر به معروف و نهی از منکر شامل نامبردگان ذیل فعال می باشد.
عذرا سلطانی
حجت اله طالایی
علیرضا نیک کار
محمد سیاوش آبکناری
ساسان کاملی
محمد نوری