رویدادهای مهم آرشیو

فراخوان نمونه برداری 1400

فراخوان همکاری
اداره‌كل استاندارد گيلان درنظر دارد فرآيند نمونه‌برداري از محصولات واحدهای توليدي و نیز محموله‌هاي صادراتي و وارداتی تحت پوشش استان و آماده سازی و ارسال آنها به آزمایشگاه های همکار را مطابق دستورالعمل نمونه برداری سازمان، شیوه نامه واگذاری امور تصدی گری  ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی مصوب97/12/8 و استانداردهاي ملي مربوطه، به مدت یک سال به یکی از شرکتهای‌ بازرسی حائز شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتهایی که علاوه بر دارا بودن شرایط و الزامات شیوه نامه مذکور،  واجد تمامی شرایط و الزامات"بند الف" این فراخوان میباشند دعوت میگردد حداکثر تا تاریخ 1400/02/13 با ارسال مدارک و مستندات، آمادگی خود را برای همکاری اعلام نمایند. بدیهی است مستندات ارسالی از سوی اداره کل مورد بررسی و صحت سنجی قرار خواهند گرفت.  جهت اطلاع بیشتر به فایل های پیوست مراجعه فرمایید.