عکس دسته‌جمعی پایان سال همکاران استاندارد گیلان


همکاران اداره کل استاندارد گیلان در پایان ساعت اداری امروز پنج شنبه ۲۸ اسفندماه ۹۹ به اتفاق مدیرکل به یادگار عکس دسته‌جمعی گرفتند. 

سایر تصاویر: